Již 5 let on-line...

Webové stránky machovské farnosti oslavily své pětileté jubileum. Jejich první zkušební verze byla spuštěna v listopadu roku 2003 na webové adrese www.machov-kostel.web.tiscali.cz. Poté byly postupně rozšiřovány a velice často se měnil jejich vzhled.

původní podoba stránek

rozšíření stránek

pozdější podoba stránek

Významnější změna proběhla začátkem roku 2006, kdy web opět dostal nový vzhled a zároveň bylo započato s překladem stránek do angličtiny. V květnu tohoto roku byly stránky přemístěny na server webzdarma.cz a získaly tak novou adresu www.machov-kostel.wz.cz, která zůstala již nezměněná. Podstatně se stránky začaly rozšiřovat od listopadu 2006 díky článkům pana Jiřího Kohla, které vycházely v Polickém měsíčníku. Na webu se tak objevila kronika farnosti a podrobná historie zvonů. V únoru 2007 se web dočkal další zcela nové grafické úpravy.

podoba v roce 2006

podoba v roce 2007

V březnu 2007 na stránkách přibyly nahrávky zvonů a varhan, zároveň byl také dokončen překlad do angličtiny. 20. října byla spuštěna nynější verze stránek a došlo tak k jejich dosud největší proměně. Až do této chvíle totiž stránky fungovaly na principu tzv. rámců - menu bylo "napevno" v levé části obrazovky a pohyboval se jen text. Od března 2008 je již možné další změny podrobně sledovat zde.

Děkuji všem návštěvníkům stránek za jejich přízeň v těch uplynulých pěti letech a zároveň našim stránkám přeji k narozeninám všechno nejlepší, ještě spoustu aktualizací a návštěvníků do dalších let!

Poslední aktualizace:

Webmaster: Tomáš Weissar